If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਧਾਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਜਸਮੀਤ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 30 ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੰਪਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
P(ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਣਾ) ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਹਿਵੇਂ 1/2 or 6/10
  • ਇੱਕ *ਅਨੂਚਿਤ * ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 10/7 or 14/8
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਵੇਂ12.34%