If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਠੋਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5cm ਅਤੇ ਉਚਾਈ 12cm ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦਾ 4/5 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, 5cm ਹੈ।
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਸ ਬਰਤਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਭਰੇਗਾ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ 
cm