If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਉਰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾ

ਉਂਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਉਰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ 9 ਅਤੇ ਕਰਨ 14 ਹੈ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਂਟੇਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿ .ਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ