If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ

ਉਂਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਪ 60°), ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਗਸਮ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਭੁਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ