ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਛੜਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਬਣਾਓ

ਸਮੱਸਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ 4 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੇ ਗਏ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ[
ਛਿਪਕਲੀ ਦਾ ਨਾਮਖਾਦੇ ਗਏ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸੈਲੀ24
ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ22
ਨਿਊਟਨ30
ਕਪਤਾਨ40
ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
1 ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ: