If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 6-ਫਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 600 ਵਾਰ ਸੁਟਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿਤਾ ਕਥਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਰਾਹੁਲ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ...
1 ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ: