If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਧਾਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ,

ਸਮੱਸਿਆ

ਜੇਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਲ 30 ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਤਾਂ P(ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ)ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦਾ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਹਿਵੇਂ 1/2 or 6/10
  • ਇੱਕ *ਅਨੂਚਿਤ * ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 10/7 or 14/8
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਵੇਂ12.34%
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?