If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਉਦਾਹਰਣ: 2-ਚਲ ਪਦ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੀਕਰਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ