If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਉਰਮ ਨਾਲ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ।

ਸਮੱਸਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ:
ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:
ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?