If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਠੋਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5, start text, ਸ, ਮ, end text ਅਤੇ ਉਚਾਈ 12, start text, ਸ, ਮ, end text ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੁ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4/5 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ।
ਇਸਨੂੰ ,ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5, start text, ਸ, ਮ, end text ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਲਣਾਕਾਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1, space, 3, slash, 4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0, point, 75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text or 2, slash, 3, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text
start text, ਸ, ਮ, end text
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?