If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸਮੱਸਿਆ

ਇਕ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੇ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30° ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਮਿਰ ਦਾ ਪੈਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 80cm ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਆਮਿਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ 
cm