If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਮ.ਸ.ਵ. ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ

ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮ.ਸ.ਵ. ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਓ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮ.ਸ.ਵ. ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ' ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ । ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ