If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ

ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ cotangent ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਂਟੇਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿ .ਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ