If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਤਰ

ਸੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਦ ਦਿਤੇ ਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਅਜੀਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ