If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਤਰ

ਸੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਦ ਦਿਤੇ ਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਅਜੀਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ