If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਆੳ ਸਿਖੀਏ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਜੋ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।ਆੳ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ