If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਚਾਪ ਸਮੇਤ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਅਰਧ ਵਿਆਸ 8, start text, space, ਸ, ਮ, end text ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਧ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, 4, start text, space, ਸ, ਮ, end text ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਅਰਧ-ਚੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹਨ।
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਨੋਟ: ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ pi ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1, space, 3, slash, 4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0, point, 75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text or 2, slash, 3, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text
pi, start text, space, ਸ, ਮ, end text
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?