If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਰਗਮੂ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ।

ਮੂਲ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ √4 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ √20,ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ 4.5 ਲਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ √(4⋅5) ਨੂੰ √4⋅√5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 2√5 ਹੈ। ਅਸੀਂ √ 20 ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ