If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਜੇ ਕਿਸੀ ਵਿਅੰਜਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪੂਰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ a²-b² ਨੂੰ (a+b)(a-b) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x²-25 ਨੂੰ (x+5)(x-5) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ (a+b)(a-b)=a²-b² ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ (a+b)(a-b) ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ