If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਰਿਣਾਤਮਕ ਘਾਤ ਅੰਕ

ਰਿਣਾਤਮਕ ਘਾਤ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਧਨਾਤਮਕ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਨਾ ਸਿਖੋ। ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਘਾਤ ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਘਾਤ ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਘਾਤ ਅੰਕ x⁻ⁿ ਨੂੰ 1 / xⁿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2⁻⁴ = 1 / (2⁴) = 1/16. ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ