If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ (2-ਪਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ)

ਸਮੱਸਿਆ

ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਪੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ (X ਧੂਰਾ ) ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ (Y ਧੂਰਾ )ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਊਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋ ਸੱਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ : ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੇਠਾ ਤੋ ਉੱਪਰ ਅੰਕ 0, 20, 40, 60, 80,100,120,140,160,180 ਅਤੇ 200 ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰ (ਛੜ) 80 ਤੱਕ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰ (ਛੜ)160 ਤੱਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰ (ਛੜ) 80 ਤੱਕ,ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰ (ਛੜ) 140 ਤੱਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰ (ਛੜ) 180 ਤੱਕ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ :
ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਪੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ?
ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?