If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇੱਕ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਆਲੇਖੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਛੜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਮੂਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ