If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇੱਕ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਆਲੇਖੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਛੜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਮੂਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ