ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਜੈਸਿਕਾ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੋਫੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਸੋਫਾ $113.00,ਰੁਪਏ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਸਿਕਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਵਧਿਆ ਮੁੱਲ 45% ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਮੁਲ ਤੇ ਮੇਨੇਜਰ ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਬੇਚੇਗਾ ?
$ 
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ