If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਜੈਸਿਕਾ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੋਫੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਸੋਫਾ $113.00,ਰੁਪਏ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਸਿਕਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਵਧਿਆ ਮੁੱਲ 45% ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਮੁਲ ਤੇ ਮੇਨੇਜਰ ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਬੇਚੇਗਾ ?
$ 
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ 
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?