If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ

ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਅਤੇ ਰੇਖੀ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ