If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਡੈਰੇਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ 16, percent ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਜੇ ਉਸਨੇ 75, start text, ਕ, ਿ, ਲ, ੋ, ਗ, ੍, ਰ, ਾ, ਮ, end text ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ?
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1, space, 3, slash, 4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0, point, 75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text or 2, slash, 3, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text
start text, ਕ, ਿ, ਲ, ੋ, ਗ, ੍, ਰ, ਾ, ਮ, end text
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?