If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ: 0.601

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ100 । ਇਸ ਲਈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ । ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਿੰਨ੍ਹ (%) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 65% ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ 65÷100 ਜਾਂ, 65% = 0.65। 100 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ