If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।

ਸਮੱਸਿਆ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲੇਅਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ,ਉਸ ਦਾ 110% ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ।
ਸੋਲੇਅਰ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ?
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?