If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।

ਸਮੱਸਿਆ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲੇਅਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ,ਉਸ ਦਾ 110, percent ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ।
ਸੋਲੇਅਰ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ?
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?