If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌ ਹੈ. ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ16 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 4 ਹੈ? ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ