If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ

ਤਿਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖਮਭੁਜੀ ,ਸਮਦੋਭੁਜੀ ,ਸਮਭੁਜੀ ,ਨਿਊਨਕੋਣੀ ,ਸਮਕੋਣੀ, ਅਧਿਕ ਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ