If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਮ.ਸ.ਅ ਅਤੇ ਲ.ਸ.ਵ. 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਰੋਨਾਲਡ ਅਤੇ ਟਿਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ । ਰੋਨਾਲਡ ਹਰ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਮ ਹਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਨਾਲਡ ਅਤੇ ਟਿਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ?
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
days