If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਮੱਹਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ (ਮ.ਸ.ਵ.) ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੱਹਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ(ਮ.ਸ.ਵ.) ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 12, 20, ਅਤੇ 24 ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ: 2 ਅਤੇ 4। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 4 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12, 20, ਅਤੇ 24 ਦਾ ਮ. ਸ. ਵ. 4 ਹੈ । ਮ.ਸ.ਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਹਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ