If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਮੱਹਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ (ਮ.ਸ.ਵ.) ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੱਹਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ(ਮ.ਸ.ਵ.) ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 12, 20, ਅਤੇ 24 ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ: 2 ਅਤੇ 4। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 4 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12, 20, ਅਤੇ 24 ਦਾ ਮ. ਸ. ਵ. 4 ਹੈ । ਮ.ਸ.ਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਹਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ