If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆ: ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਬੰਧੀ

ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ