If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ: ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ

ਲਿਡਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ।   ਲਿੰਡਸੇ ਸਪੀਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ