If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ: ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ

ਲਿੰਡਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।  ਲਿੰਡਸੇ ਸਪੀਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ