If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ " ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ" ' ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਵਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੈ ? ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਕਰ ਨੂੰ , ਕੀ 'ਸਰਲ ਵਕਰ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ