If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ " ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ" ' ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਵਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੈ ? ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਕਰ ਨੂੰ , ਕੀ 'ਸਰਲ ਵਕਰ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ