If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣਾ

ਸਮੱਸਿਆ

4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕ n-ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋ 1 ਟੁਕੜਾ ਘੱਟ ਖਾਦਾ ।
ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਦੇ ?
ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ।
ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ