ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਦੋਘਾਤੀ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸਮੱਸਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ x2+11x+28 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ x+7 ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਚੋੜਾਈ=
ਮੀਟਰ