If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਉਰਮ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕਰਨੀ।

ਸਮੱਸਿਆ

ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਤਿਕੋਣ ਦI ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ?
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3/5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7/4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1 3/4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0.75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਈ  or 2/3 ਪਾਈ 
ਇਕਾਈਆਂ2