If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਭਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ

ਸਮੱਸਿਆ

ਘਟਾਓ।
start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, minus, start fraction, 3, divided by, 7, end fraction, equals
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 6
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 3, slash, 5
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਅਣ ਊਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ 7, slash, 4
  • ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ 1, space, 3, slash, 4
  • ਇੱਕ * ਸਹੀ * ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਿਵੇਂ 0, point, 75
  • ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ, ਜਿਵੇਂ 12, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text or 2, slash, 3, space, start text, ਪ, ਾ, ਈ, space, end text
ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 2 ਟੇਪਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੇਪ ਚਿੱਤਰ. ਸਿਖਰ ਤੇ ਟੇਪ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੰਗਤ ਹੈ. ਤਲ 'ਤੇ ਟੇਪ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਸੱਤਵਾਂ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?