If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ

ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2 - 3 = -1 ਅਤੇ -2 - 3 = -5 ਅਤੇ -2 + 3 = 1 ਅਤੇ 2 - (-3) = 5 ਅਤੇ -2 - (-3) ਹਨ। ਸੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆਿ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  • ਵਰਤੋਂਕਾਰ, sukhwindersinghmehrok ਲਈ blobby green style ਅਵਤਾਰ
    ਜੇ ਪ੍ਰਸਨ 0 ਹੋਵੇ
    (3 ਵੋਟ)
    ਵਰਤੋਂਕਾਰ,  ਲਈ Default Khan Academy avatar ਅਵਤਾਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ