If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ:ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਸਮੱਸਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਠੀਕ 3 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ.
1 ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ: