If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੋਰਸ: ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ - ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ (ਭਾਰਤ) > ਯੂਨਿਟ 1

ਪਾਠ 6: ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ।

ਮਾਡਲ 1- ਸਿਖਾਓ, ਅਸਾਇਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਖਾਂ/ਜਾਣੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਭਿਆਸ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਕਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸਰਤ 'ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਿੰਟ ਬਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 70% ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਏ।

ਮਾਡਲ 2- ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 1. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।
 2. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੀਡੀਓ, ਦੋ ਲੇਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ।
 3. ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ/ਮੁੜ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ-ਨਿਵਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਡਲ 3- ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, FAs ਅਤੇ SAs ਦੇ ਮੋਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

FAs ਅਤੇ SAs ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30-45 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ FAs ਅਤੇ SAs ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ/ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ

 • ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਟੈਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ)
 • ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ?)
 • ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ FAs/SAs ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਡਲ 4- ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ

ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹਨ-

ਰੂਪ 1:

 1. ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 2. ਫਿਰ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ/ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੂਪ 2:

 1. ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲੇਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 2. ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਲਾਸ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 3. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੂਪ 2 ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ - ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ

 1. ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30-45 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ।
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਠ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।