If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੋਰਸ: ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ - ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ (ਭਾਰਤ) > ਯੂਨਿਟ 1

ਪਾਠ 6: ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1- ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ- ਮਾਪਣ-ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਤਰਕੀਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟੀਚਾ-ਸੈਟਿੰਗ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।)

2- ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ-

  • ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ।
  • ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ, ਸੰਕਲਪਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

3- ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ -

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਫਰੈਸ਼ 5-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ)।
  • ਖਾਨ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ।
  • ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੇਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨੋਟ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਚੁਣਨ, ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ।

ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ-ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ!
ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ/ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਚਨਾਤਮਕ/ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਬ੍ਰੇਕਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ?

'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://refreshindia.khanacademy.org/ ਵੀਡੀਓ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ: https://youtu.be/tY4MWKbV6DU

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।