If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਰੀਕੈਪ)

ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਰੀਕੈਪ)

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੌਂਪਣਾ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ।
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?
 • ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ‘ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਬ’ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦਿਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।
 • ‘ਅਸਾਈਨ ਟੈਬ’ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ‘ਅਸਾਈਨ’ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ‘ਸਕੋਰ’ ਟੈਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ‘ਸਕੋਰ ਟੈਬ’ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਟੈਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ/ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਭਵ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ “ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ" ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਉਹ 100% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 'ਅਗਲਾ' ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ 'ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ' ਦੇਖਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ।
 • ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ’ - ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹਨ
‘ਜਾਣੂ’ - ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 70% ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹਨ
‘ਨਿਪੁੰਣ’ - ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
 • ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ 'ਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ ਟੈਬ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ‘ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ (ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬੈਜ, ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੋ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।