If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਸਮੱਸਿਆ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ: