If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੋਰਸ: ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ - ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ (ਭਾਰਤ) > ਯੂਨਿਟ 2

ਪਾਠ 4: ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਰੀਕੈਪ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ

ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਰੀਕੈਪ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਸਿਖਲਾਈ

ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।
ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ਿਏਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪਹਿਲਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਨ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਡਵਾਂਸਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਬ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕੋਰ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਪ

ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਪ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਰ ਜੌਨਾਥਨ ਬਰਗਮੈਨ ਅਤੇ ਐਰਨ ਸੈਮਸ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ।

ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ

ਅਧਿਆਪਕ
 • ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
 • ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਮ ਹੈ - ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿਓ।

ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ

ਅਧਿਆਪਕ
 • ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
 • ਜਮਾਤ ਤੋਂ ‘ਪਹਿਲਾਂ’ ਵਾਲਾ ਭਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਣਨ/ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਮਾਤ ਦੇ ‘ਦੌਰਾਨ’, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਜਮਾਤ ਤੋਂ ‘ਬਾਅਦ’ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਂਚਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿੱਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ।
 • ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਫਲਿੱਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ

 • ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜਮਾਤ ਤੋਂ ‘ਬਾਅਦ’ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿੱਜ਼, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।