If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਮੱਸਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ-
i. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ii. ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1 ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ: