If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ - ਅਧਿਆਪਕ

800 ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅੰਕ
ਮਾਹਰ
ਨਿਪੁੰਨ
ਜਾਣੂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਕਵਿੱਜ਼
ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ

ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਖਾਨ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਕੋਰਸ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ) ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟ/ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 50%+ ਮਾਸਟਰੀ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।ਕੋਰਸ ਦੀ ਚਣੋਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ