If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ - ਅਧਿਆਪਕ

ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਖਾਨ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਕੋਰਸ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ) ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟ/ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 50%+ ਮਾਸਟਰੀ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।