If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ

ਸਮੱਸਿਆ

ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਭਰੋ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ -
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਟਰੈਕਰ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।
ਫਸ ਗਏ ?
ਫਸ ਗਏ ?