ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਮੱਸਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ-
i. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ii. ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1 ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ: