If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਬਲੂਮ ਦੁਆਰਾ 1968 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰ੍ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
 • ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ
ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਹੇਵੰਦ ਹੈ।
 • ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਿਛਲੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ!

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 • ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ।
 • ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਹਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ

 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ‘ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 0 ਅੰਕ ਹਨ।
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਜੇ ਉਹ 70% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਜਾਣੂ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ‘ਨਿਪੁੰਨ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 100% ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਮੁਹਾਰਤ’ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ/ਕੋਰਸ ਚੁਣੌਤੀ/ਮੁਹਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।